Detecció precoç de càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap tipus de molèstia, i quan aquestes apareixen, normalment l'enfermetat està en un estat avançat. Els programes de detecció permeten detectar l'enfermetat en les fases inicials asimptomàtiques, i això fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació.