Detecció precoç de càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap tipus de molèstia, i quan aquestes apareixen, normalment l'enfermetat està en un estat avançat. Els programes de detecció permeten detectar l'enfermetat en les fases inicials asimptomàtiques, i això fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació. En altres casos, es detecten lesions que amb el temps poden acabar en càncer.

El càncer de còlon afectarà a 1 de cada 20 homes i a 1 de cada 30 dones abans de cumplir els 74 anys. Aixì doncs, és el tumor maligne amb més incidència d'Espanya. És per aquesta raó que des de l'any 2000 es va fer la primera prova pilot i des de llavors s'ha anat implantant en tot el territori.

Com funciona?

El programa va dirigit a tots els ciutadans entre 50 i 69 anys. S'ofereix realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test inmunològic per a detectar sang oculta en els excrements.

Tots els ciutadans en aquesta franja d'edat rebran una carta informativa al seu domicili. Els que volguin participar hauran d'anar a les farmàcies adherides al programa que consta en la carta enviada, on els hi proporcionarem el kit per la preparació i explicarem com s'ha de fer.

És una prova no invasiva i molt sencilla de recollir. Una vegada agafada la mostra s'ha de portar lo més ràpid possible a la farmàcia. Nosaltres gestionarem les mostres amb l'hospital de referència per tal que es facin els estudis pertinents.

En uns dies rebran una carta per informar el resultat de l'anàlisi. Si és afirmatiu (s'ha detectat sang oculta en la mostra) s'haurà de realitzar una colonoscòpia per descartar qualsevol lesió. 

Us animem a que tots els que rebreu la carta participeu en aquest programa de detecció precoç per evitar lesions a llarg plaç.

Qualsevol dubte que tingueu referent a aquesta campanya no dubteu en possar-vos en contacte amb nosaltres.