La fasciïtis plantar

Què és?

La fasciïtis plantar és la inflamació de la fascia plantar, que és el texit que hi ha a la base del peu i que conecta els òssos metatarsals amb els òssos del taló.

La fasciïtis plantar es presenta com un dolor punxant a prop del taló, dolor que es pot irradiar al costat intern del peu.

Sol ser més intens al incorporar-se d'un repòs prolongat, com per exemple quan ens despertem pel matí o al finalitzar un viatge llarg en cotxe. Això succeeix perquè la fascia en repòs s'escurça i amb els primers passos es torna a estirar.