La importància de la vitamina D

Un dels últims estudis realitzats a la població ha revelat que aproximadament el 90% de la població te nivells de vitamina D per sota dels valors òptims.Els principals motius del dèficit de vitamina D son:

  • Exposició solar insuficient
  • Obesitat
  • Hiperparatiroidisme
  • Enfermetat crònica renal
  • Ús excessiu de protecció solar: els fotoprotectors amb més d'un 30 SPF fan que disminueixin en un 95% la síntesi de vitamina D

La vitamina D intervé en el correcte manteniment