La importància de la vitamina D

Un dels últims estudis realitzats a la població ha revelat que aproximadament el 90% de la població té nivells de vitamina D per sota dels valors òptims. Els principals motius del dèficit de vitamina D son:

  • Exposició solar insuficient
  • Obesitat
  • Hiperparatiroidisme
  • Enfermetat crònica renal
  • Ús excessiu de protecció solar: els fotoprotectors amb més d'un 30 SPF fan que disminueixin en un 95% la síntesi de vitamina D.

La vitamina D intervé en el correcte manteniment dels òssos i de les dents, de la funció muscular, així com del bon funcionament del sistema inmunitari. A més, també juga un papel molt important en la divisió cel.lular. Per tot això, el dèficit d'aquesta vitamina està relacionat amb el raquitisme, osteomamalacia, enfermetats oncològiques, cardiovasculars o autoinnumnes.

De tota la vitamina D que ingerim amb els aliments només un 10-20 % s'absorveix per l'organisme. Per sumplementar aquest dèficit al mercat existeixen molts aliments enriquits amb vitamina D per exemple llets, cereals, mantega... També hi ha a la farmàcia complements de vitamines que inclouen la vitamina D en les quantitats diàries recomenades, juntament amb la resta de vitamines tan necessàries pel correcte funcionament de l'organisme.

Cal remarcar que és molt important no pendre medicaments que portin vitamina D sense la supervisió del metge i els anàlisis corresponents. Aquests medicaments porten una dosi de vitamina molt alta i podrien arribar a produïr toxicitat.

Un excés en la ingesta d'aquesta vitamina provoca hipercalcèmia (s'acumula calci a la sang), que s'associa amb dolor als òssos, i problemes renals que poden arribar a ser molt greus. 

Si el ritme de vida que porteu no us permet portar una alimentació equilibrada, demaneu consell al vostre metge o farmacèutic sobre quin complement vitamínic seria adequat per pendre una dosi de vitamina D adequada, però sempre amb la supervisió d'un professional sanitari degut a la possible toxicitat.