NOU-Servei d’assessorament nutricional

Tenim un nou servei d'assessorament nutricional: un servei de salut que consisteix en realitzar un estudi dels hàbits alimentaris conjuntament amb les diferents patologies vinculants: falta de son, depressió, estrès, enfermetats cardiovasculars...

Amb tota aquesta informació us elaborem una guia nutricional amb unes pautes de conductes a seguir perquè cuidis la teva salut amb l'alimentació.

Depèn del cas farem un seguiment de control cada setmana o cada dos setmanes per ajudar-vos a assolir els objectius amb els nostres professionals diplomats en dietètica i nutrició humana.

Demaneu hora per la web o al 93.870.81.06.