Els medicaments i la gent gran

En les persones d'edat avançada, els òrgans funcionen més lentament i és més difícil sapiguer cóm respondran a la teràpia farmaceútica. Les funcions renals i hepàtiques estan alterades i els medicaments s'eliminen més lentament, fent que es poguin acumular i que apareixin més efectes secundaris. A més, en molts casos, també hi ha associat una mala nutrició alimentària amb dèficit de micronutrients que alera encara més la reposta dels medicaments, perquè es modifica l'absorció i la distribució d'aquests.

També cal tenir en compte que generalment les persones grans presenten varies patologies o enfermetats cròniques a la vegada. De fet, el 80% de  la població gran pateix alguna enfermetat crònica com la diabetis, artrosis, hipertensió o insuficiència cardiaca. A més els mecanismes de defenses estan debilitats i els fan més vulnerables a que qualsevol malaltia es compliqui. 

La pèrdua de memòria, la falta de visió o d'audició, la soledad, i la disminució de les capacitats intelectuals de els persones grans dificulten que cumpleixin les pautes i dosificacions dels medicaments prescrits. Hi ha estudis que diuen que més de la meitat dels pacients no es prenen bé la medicació; això pot arribar a ser alarmant! 

Què podem fer per ajudar-los a complir les pautes terapeùtiques?

  • Podem fer un esquema amb tota la medicació que prenen i amb les hores que han de prendre els medicaments. I deixar-ho en un lloc visible com pot ser el frigorífic o  al costat del calaix on està la medicació.
  • Hem de parlar i tenir una bona comunicació amb la gent gran. Estar per ells i observar-los per detectar algun efecte secundari que pogui produir la medicació. 
  • A nivell de farmàcia oferim un servei als pacients on preparem la medicació setmanalment en un blister tancat. Aquest servei (SPD) permet al pacient i a la seva família oblidar-se de la medicació i tenir més controlat si s'ha pres correctament o no. A més, controlem si hi ha alguna interacció farmacològica i ens possem en contacte amb el metge si cal. El pacient o familiar únicament ha de presentar-se un cop a la setmana per recollir el blister.
  • Recorda que el farmaceùtic és l'expert en el medicament. Consulti qualsevol dubte que tingueu.