L'aromateràpia

Què és l'aromateràpia?

És una medicina alternativa en la qual s'utilitzen olis essencials amb una finalitat terapèutica. És un mètode natural que es basa en l'activitat que tenen les molècules bioquímiques que contenen els olis essencials.

Els olis essencials s'extreuen per destil.lació de les plantes aromàtiques per arrossegament de vapor d'aigua.

Escollir els millors olis essencials

Els olis essencials amb beneficis terapèutics han de provenir de plantes botànicament certificades. El desconeixement i el no respecte a precisions a l'hora de cultivar les plantes poden donar lloc a efectes secundaris i/o tòxics. 

En funció del biotip (dies de sol, clima, composició del sòl, altitud) una mateixa planta pot produir essències molt diferents des d'un punt de vista bioquímic. Un oli essencial a de ser 100% pur i 100% natural (ens hem de fixar que tingui el certificat d'ecogarantia i d'agricultura ecològica).