L'ús responsable dels antibiòtics

Els antibiòtics són medicaments utilitzats per tractar infeccions ocasionades per bacteries. Són els encarregats de destruir les bacteries o la seva replicació.

Cada tipus de bacteria requereix un antibiòtic específic. En funció del procès d'infecció el metge prescriu el tractament antibiòtic més adequat i la durada necessària. 

És molt important sapiguer que els antibiòtics NO actuen a nivell viral, com poden ser els refredats, les grips, faringitis d'origen víric...

Recomanacions per fer un ús responsable 

Els antibiòtics mal utilitzats comporten conseqüències negatives tant a la salut individual com per a la salut pública.

S'han de prendre en la dosi correcta i els temps necessari, respectant sempre l'horari de la presa del medicament.

1. Respectar sempre les pautes d'administració prescrites pel metge: la pauta, la dosi i la duració.

2. Mai s'ha d'interrompre el tractament, encara que millorin els símptomes.

3. No s'ha d'acumular restes d'antibiòtics a casa; després del seu ús cal portar-los a la farmàcia i dipositar-los al punt sigre.

4. Si durant el tractament apareix alguna reacció adversa ens hem d'apropar al centre mèdic més proper inmediatament.

L'ús d'antibiòtics necessaris per tractar les infeccions bacterianes s'ha de realitzar sota supervisió mèdica sempre i respectar la seva posologia i duració.